Sản phẩm

Dịch vụ Cty

thông tin liên hệ
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp H2B

0964224968 - 0221.393.4967
Email: h2b@h2b.vn

Thiết bị khác

Máy lắp ráp thiệt bị MEV0
Máy lắp ráp thiệt bị MEV0
Gia công, lắp đặt hệ thống hút, lọc khí hàn
Gia công, lắp đặt hệ thống hút, lọc khí hàn
Máy Laser
Máy Laser
Máy Laser
Máy Laser
Máy Laser
Máy Laser